Бул баракча динамикалык баракча. Бул баракчанын контенти администратор тарабынан толтурулат. Толтурууда CK Editor аркылуу текст картинка таблица ж.б кошууга болот