ЭНЕ

ЭНЕ

  • 07/03/2019
  • 08:59

"Эне" - улук, чексиз бакыт, нурлуу таалай,
Эч качан шек келтирүү болбойт даабай.
Ак сүтүн актоо деген биздин парыз,
Ар убак ак эмчегин билип баалай.
Анткени тосот дешет салааланып,
Каргыштар атып жатса огу жаадай.

Эне ыйык, кандай бийик, кандай терең,
Бала үчүн түгөнгүс кенч кемибеген.
Турмуштун ачуусунан, таттуусуна,
Канча ирет каржалса да кебелбеген.

Ал дагы аз, эне сүтү чексиз баада,
Сатылбайт, андай мээрим жок базарда.
Эмгегин нечен ирет жазсак дагы,
Түгөнгүс каарман болот чыгармада.

(уландысы бар)

Эркинбек Кудабаев

Ак Башат архивинен
№18, Январь-Февраль, 2009